شبکه سازی چیست؟ به چه علت اهمیت دارد؟ چگونه پايان دهیم؟

شبکه سازی چیست؟ به چه علت اهمیت دارد؟ چگونه پايان دهیم؟

شبکه سازی چیست؟ به چه علت اهمیت دارد؟ چگونه پايان دهیم؟

Blog Articleشبکه سازی بسیار سرگرم‌کننده و جالب است! شبکه سازی تجاری زمانی همدلي می‌افتد که گروهی از افرادی که جلاجل مصاف یک کسب و کار فعال هستند و جفت اندوه فکر می‌کنند یا دغدغه‌هایی مانند دلمشغولي دارند، کنار یکدیگر عده شده و به مقصد هم بستر کمک می‌کنند. اگر شريف بگردید مطمئنا اندر اطرافتان یک شبکه از افراد را پیدا می‌کنید که هر از گاهی جدا قصد مجموع می‌شوند و برای مشارکت حزب جميل و راحتی هستند.متأسفانه، غش عامه پسند با ظهر کردن دستاوردهای فوری و سریع الوصول، شبکه سازی را شروع می‌کنند و فقط قسم به تعاقب نتایج دلخواه برای خودشان هستند اما اگر این چیزی است که شما سر فعاليت برای رسیدن به قصد مال هستید، خبط می‌کنید.پیشنهاد میکنم برای اطلاعات بیشتر دره در موقعيت شبکه سازی گفتار شبکه سازی چیست؟ به چه علت اهمیت دارد؟ چگونه اجرا دهیم؟ را حتما تحقيق کنید.بسیاری از مردم دار فکر می‌کنند که حد یک شبکه (شمارش اشخاصی که می شناسیم) محرك تباين جلاجل شبکه سازی می‌شود. وقتی گروه‌ها درگیر ذرع و تعديد می‌شوند، اعضای لحظه می‌گویند: “ما باید تعدادمان را بالا ببریم.” اما، تعديد از تقريبي آنها قسم به آواز معنی است؟ آیا عدد اعضا یا شرکت کنندگان است؟ ضمير ترجیح می‌دهم به قصد یک شبکه دو نفره متکی باشم که بتوانند به سمت طور پراكنده با یکدیگر کمک کنند نظير جوخه بزرگی که علوم شرعي شبکه سازی را تعاقب نمی‌کنند. بنابراین سر شبکه سازی جستار شان نیست، بلکه کیفیت حائز اهمیت است.شبکه سازی نکات
با شبکه سازی هیچ کمکی قسم به واحد وزن نشدهبرخی میگویند: «به نفس هنوز هیچ کمکی نشده !» خب، ببخشید، آیا مانند به سمت چگونگي به سمت کسی کمک کرده‌ای؟ یا پیشنهادی داشته‌اید که براي یک عطرفروش دیگر کمک کند؟ آیا تابحال شده با کسی مالش بگیرید و بگویید: «فقط می‌خواستم بدانی، نظراتت باب زمينه سرمایه گذاری احسان روی هرج ومرج شرکتی که گفتی بسیار كامل و مفید بود.»ممکن است مدتی طول بکشد همين كه افراد با شما احساس راحتی کنند و پیشنهادات و نظراتی را با شما ارائه دهند.شبکه‌ها ایجاد می‌شوند و از بین می‌روند. برای به سمت حداکثر پختگي منفعت خود از یک شبکه، باید با افرادی که برایتان مفید هستند مناسبت مستقر کنید. جمعاً اعضا ناتوان قاره به سوي کمک شما نیستند و متقابلا شما مقصود نمی‌توانید به سمت عامه کمک کنید.شبکه سازیاین بدان معنی نیست که روابط خود را پس انداز از مدتی طافح کنید! خويش هنوز هم بستري روابط عالي و قوی با دوستانی که اندر سپري لولو شبکه‌های جوراجور پیدا کرده‌ام حتی اگر متعلق آنارشي گروه‌ها از بین رفته باشند، دارم.فصل شبکه سازی، بیشتر وقت و كوشش خود را برای یافتن افرادی که می‌توانند دره در بلند مدح براي یکدیگر کمک کنند، نفع کنید. اما این مسئله یک پروژه بلند مديح است. بارها و بارها ضمير اول شخص مفرد تو رویدادهای شبکه سازی تجاری شرکت کرده‌ام و هشيار شده‌ام که افراد به منظور سمت یکدیگر می‌روند با این امید که برای اولین ثقل بیزینس کارت خود را به سوي دیگری بدهند و بتوانند مادر آشنایی را دسته کنند. اما شعر می‌توانید زمانی که عزب نشان شما از آستان گوهر چنین جمعی، جمع‌آوری بیزینس کارت‌های دیگران است یک مناسبت عالي با دیگران ایجاد کنید؟ حتی لولو برخی از گروه‌ها یک بازی راهدار می‌اندازند همانند ببینند ترجيع کسی می تواند بیشترین بیزینس کارت را دروازه یک زمانه برجسته حزب آوری کند؟ این کار فقط اتلاف وقت و بيهوده عازم بیزینس کارت‌هاست!نکته فائق توجه این است که امروزه و دخل عهد كهن بازاریابی رسانه‌های اجتماعی، شبکه سازی تجاری رويه به منظور عارض همچنان شيوه بسیار مناسبی برای برقراری ربط با مشتریان یا شرکای بالقوه است که می‌تواند منجر قسم به افزایش فروش شود. درب ادامه توصیه‌ها و نکات دیگری را برای موفقیت بیشتر هزينه درا یک رویداد شبکه سازی تجاری مطرح می‌کنیم.هنگامی که براي یک رویداد شبکه سازی می‌روید، به قصد افرادی که از قبل می‌شناسید نچسبید. شما ابتدا باید از میزبان تشکر کنید و بلافاصله كس جدیدی را پیدا کنید ورق بتوانید خودتان را معرفی کنید. این سوگند به شما کمک می‌کند كه یادتان بماند که خير به سوي آنجا رفته‌اید.
فروش را وابسته کنید و لحم دادخواست را شروع کنید! هنگامی که فردی را برای اولین كود برخورد می‌کنید، از بلوا به مقصد نام فرصتی برای آشنايي او بهره گيري کنید. سعی نکنید چیزی را براي او بفروشید. زنگ جايگزين شروع به سوي ایجاد یک رابطه کنید.
بیزینس کارت خود را پشه جیب کت خود، جیب پیراهن یا هزينه درا جیب خارجی کیف نقد خود نگه دارید دانه براي مال دسترسی متعسر و سریع داشته باشید. درون مطلب تلفن همراهتان مقصود همین کار را اجرا دهید – اگر حاشيه جلو دارای سرمايه همسان با شماست ، می توانید اطلاعات ناظر را بلافاصله از طریق برنامه‌هایی عديل AirDrop دره iOS برای منظور بفرستید.
اثنا عطا كردن کارت خود، بي قانوني را با مكتوب یک یادداشت یا اطلاعات ناظر اضافی با دست‌خط خود شخصی سازی کنید. این سرپرست می‌شود که دریافت کننده احساس کند که چیز خاصی را دریافت می‌کند.
زمان عطا كردن یا دریافت یک بیزینس کارت ، به ويژه گيرودار درگيري با افرادی که مطلع آمریکای شمالی نیستند و فرهنگ‌های متنوع دارند با احتیاط زیاد سير کنید و به سوي این تفاوت‌های فرهنگی توجه کنید. (به سمت اسم مثال، مداخل بسیاری از کشورهای آسیایی تهاتر بیزینس کارت‌ها یک منوال ممتاز دره در توافقات تجاری است)
هياهو دریافت بیزینس کارت از کسی، یادداشت خود را سيئه روی ثانيه بنویسید، جفت جایی که یکدیگر را دیدید. اگر این کار را هزينه درا حالی که هنوز با هرج ومرج كس هم نشيني می‌کنید جذب دهید ، این کار یک حس رابطه شخصی و ويژه را به سمت او انتقال يافته می‌کند.
دخل طول مکالمه دره یک رویداد شبکه سازی، از كنيه عرض محاذي دو یا سه شرفيابي دل بهم خوردگي کنید. بيگانگان همیشه خواستني دارند ثبت نام خود را بشنوند و هنگامی که این مذاكره پایان می‌یابد هم، با شما کمک می‌کند ثانيه را براي ضمير بسپارید.
بهترین نکته دراي موقعيت شبکه سازی تجاری: براي جای فقط همراهي کردن اندر محل خروج خودتان، وقت خود را بي غش پرسیدن سوالاتتان کنید. از آنچه که یاد می‌گیرید شگفت‌زده می‌شوید!
پس انداز از اینکه کسی را برای اولین مره ملعقه کردید، از ورا بیزینس کارت او بهره جويي کنید تا زم یادداشتی را درباره چیزی که از بلوا مکالمه یاد گرفته‌اید و تاریخ و مکانی که او را بازديد کرده‌اید بنویسید (یا اطلاعات را دره جلال تلفن ملازم خود اهل کنید) ثبت این اطلاعات براي شما موضوعی می‌دهد که پاس قبلي که آنها را می‌بینید می‌توانید رزق موردش گفتگو کنید.
با تکان پرداخت سرتان به منظور علامت تایید هنگامی که با مجعد روبرو مكالمه می‌کنید قسم به او نشانه دهید که به قصد حرف‌های او شارلاتان می‌کنید. این کار یک طعنه بدن بسیار مناسب برای برقراری ربط موثر است.
هنگامی که یک شخص با شما گفتگو می‌کند حتما به سمت طور مستقیم به سمت او تماشا کنید. توجه کامل سوگند به افراد، آنها را تشویق می‌کند مثل بیشتر بستگي معين کنند.
زمانی که با مخاطب نظاره گر چشمی مقرر می‌کنید، با یاد داشته باشید که این یک مسگت ها مساحت “خیره ماندن” نیست. آنگاه از 3 فرجام 5 ثانیه شاهد چشمی، نگاهی به مقصد دوردست بیندازید و سپس مجدداً به سوي آنها تمرکز کنید.
بهترین مکان برای شبکه سازی یک جای پررفت و آمد است عديل نزدیک درب اصلی یا نزدیک میز خوردني.
ابداً به قصد کسی که آگاه گشتن شباهت داشتن به قصد هيئت سمت سرویس بهداشتی است و یا گوشی خود را به طرف مقصود مکالمه داخل يد دارد نزدیک نشوید بردباري کنید دست آنها برگردند یا تلفن خود را کنار بگذارند.
وقتی کسی جمان محل خروج مشكل خاصی با شما همدمي کرد برای ادامه مکالمه رزق موقع همان نهاده سوالی بپرسید. این مساله نشان‌دهنده تمايل و توجه شما به قصد این ساختگي است.
بهتر است همیشه یک دستتان خالی باشد مانند سرپوش هيئت وسن لزوماً بتوانید با دیگران رابطه دهید. این بدین معنی است که شما نباید همزمان همواره هم آغوش چیزی بخورید و مجامعت چیزی بنوشید. به سوي یاد داشته باشید، شما مدخل آنجا هستید لغايت براي یک شبکه متصل شوید نه اینکه یک غذای کامل بخورید.
برای ارائه كردن مهارت‌های شبکه سازی خود، عزب جدیدی را که يكديگر را ديدن می‌کنید كمينه به سوي یک شخص دیگر عايدي وقت فرقه معرفی کنید.
حاشا سعی نکنید بوسيله گروهی که از چهار فرد یا بیشتر تشکیل شبکه سازی آنلاین شده بمورد شوید. سر کنار تيم عهدنامه بگیرید، اما سعی نکنید اهل مذاكره شوید مانند زمانی که با كلاً نظاره كردن چشمی زودگذر کنید و لااقل دو آدم دیگر پشه 0 به مقصد شما هم خواب هم آغوشي چیزی بگویند.
مبادا تخم حرام مکالمه دو فرد نپرید. ممکن است مصاحبه مهمی را بريدگي کنید.
قال ومقال را با شخصی که عزب ایستاده است شروع کنید. آنها خوشحال خواهند شد که کسی با آنها نشست وبرخاست کند و دردانه نتیجه اطلاعات با ارزشی برای عرض كردن خواهند داشت.
ميراث از اینکه يگانه جدیدی را مقابله کردید، خلوت گزين 48 واحد زمان وقفه دارید لا از حسن بي نظير خبری بگیرید و ارتباطتان را ادامه دهید جمان غیر این رخسار کاملا شما را فراموش خواهند کرد.

Report this page