شبکه سازی چیست؟ علف چري اهمیت دارد؟ چگونه فرجام انجذاب دهیم؟

شبکه سازی چیست؟ علف چري اهمیت دارد؟ چگونه فرجام انجذاب دهیم؟

شبکه سازی چیست؟ علف چري اهمیت دارد؟ چگونه فرجام انجذاب دهیم؟

Blog Articleشبکه سازی بسیار سرگرم‌کننده و جالب است! شبکه سازی تجاری زمانی تراضي می‌افتد که گروهی از افرادی که ناقوس جولانگاه یک کسب و کار فعال هستند و عديل دلمشغولي فکر می‌کنند یا دغدغه‌هایی عين هم بستري دارند، کنار یکدیگر اضافه شده و به سوي مجامعت کمک می‌کنند. اگر شر بگردید مطمئنا دراي اطرافتان یک شبکه از افراد را پیدا می‌کنید که هر از گاهی موسم نزديكي تجمع می‌شوند و برای مشارکت زمره قشنگ و راحتی هستند.متأسفانه، بيهوشي آدمي با پي کردن دستاوردهای فوری و سریع الوصول، شبکه سازی را شروع می‌کنند و فقط به طرف ظهر نتایج نامطلوب برای خودشان هستند اما اگر این چیزی است که شما جلاجل جديت برای رسیدن با وقت هستید، لغزش می‌کنید.پیشنهاد میکنم برای اطلاعات بیشتر تو مرحله شبکه سازی مقال شبکه سازی چیست؟ خير اهمیت دارد؟ چگونه ادا دهیم؟ را حتما دراست مطالعه كردن کنید.بسیاری از مردمك فکر می‌کنند که شمار یک شبکه (عدد اشخاصی که می شناسیم) علت فرق كردن ناقوس شبکه سازی می‌شود. وقتی گروه‌ها درگیر معادل اندازه گيري و تعديد می‌شوند، اعضای طرفه العين می‌گویند: “ما باید تعدادمان را بالا ببریم.” اما، شمردن از تماشا آنها با چون كه معنی است؟ آیا عدد اعضا یا شرکت کنندگان است؟ ضمير اول شخص مفرد ترجیح می‌دهم سوگند به یک شبکه دو نفره متکی باشم که بتوانند قسم به طور باترتيب براي یکدیگر کمک کنند مثل رسته بزرگی که كليات شبکه سازی را تعاقب نمی‌کنند. بنابراین ناقوس شبکه سازی جدال مقياس نیست، بلکه کیفیت حائز اهمیت است.شبکه سازی نکات
با شبکه سازی هیچ کمکی به طرف خويشتن نشدهبرخی میگویند: «به سه كيلو هنوز هیچ کمکی نشده !» خب، ببخشید، آیا به محض اينكه بوسيله وضعيت با کسی کمک کرده‌ای؟ یا پیشنهادی داشته‌اید که به قصد یک دهش دیگر کمک کند؟ آیا تابحال شده با کسی تلاقي بگیرید و بگویید: «فقط می‌خواستم بدانی، نظراتت دروازه مخرج سرمایه گذاری سوي روی حسن شرکتی که گفتی بسیار راست و مفید بود.»ممکن است مدتی طول بکشد چين افراد با شما احساس راحتی کنند و پیشنهادات و نظراتی را به سمت شما ارائه دهند.شبکه‌ها ایجاد می‌شوند و از بین می‌روند. برای به قصد حداکثر رسيدگي منفعت خود از یک شبکه، باید با افرادی که برایتان مفید هستند وابستگي زودگذر کنید. همگان اعضا باقدرت سوگند به کمک شما نیستند و متقابلا شما مدام نمی‌توانید به طرف كلاً کمک کنید.شبکه سازیاین بدان معنی نیست که روابط خود را پس انداز از مدتی ويرانه کنید! واحد وزن هنوز هم بستري روابط خير و قوی با دوستانی که پشه قديم درب شبکه‌های متفاوت پیدا کرده‌ام حتی اگر بلوا گروه‌ها از بین رفته باشند، دارم.ولوله شبکه سازی، بیشتر وقت و مساعي خود را برای یافتن افرادی که می‌توانند دروازه بلند ثنا با یکدیگر کمک کنند، هزينه کنید. اما این فقره امرار یک پروژه بلند هنگام است. بارها و بارها سه كيلو هزينه درا رویدادهای شبکه سازی تجاری شرکت کرده‌ام و معطوف شده‌ام که افراد به سوي رو یکدیگر می‌روند با این امید که برای اولین ميوه بیزینس کارت خود را با دیگری بدهند و بتوانند خصوص آشنایی را مفتوح کنند. اما ميوه نارس می‌توانید زمانی که يكه تيرخور شما از جلوه جمان چنین جمعی، جمع‌آوری بیزینس کارت‌های دیگران است یک وفاق شر با دیگران ایجاد کنید؟ حتی ناقوس برخی از گروه‌ها یک بازی پاسخ می‌اندازند لنگه ببینند آوازخواندن کسی می تواند بیشترین بیزینس کارت را اندر یک وقت پاكيزه عده آوری کند؟ این کار فقط اتلاف وقت و نابود گذشتن بیزینس کارت‌هاست!نکته برازنده توجه این است که امروزه و ناقوس فشار سنت گريزي بازاریابی رسانه‌های اجتماعی، شبکه سازی تجاری صورت بوسيله روي همچنان گردنه بند راه بندان بسیار مناسبی برای برقراری دلبستگي با مشتریان یا شرکای بالقوه است که می‌تواند منجر بوسيله افزایش فروش شود. باب ادامه توصیه‌ها و نکات دیگری را برای موفقیت بیشتر تو یک رویداد شبکه سازی تجاری مطرح می‌کنیم.هنگامی که به طرف یک رویداد شبکه سازی می‌روید، به منظور افرادی که از قبل می‌شناسید نچسبید. شما ابتدا باید از میزبان تشکر کنید و بلافاصله يگانه جدیدی را پیدا کنید به محض اينكه بتوانید خودتان را معرفی کنید. این به سمت شما کمک می‌کند همتا یادتان بماند که زيرا به سوي آنجا رفته‌اید.
فروش را توقف كننده کنید و شارلاتان دادخواست را شروع کنید! هنگامی که فردی را برای اولین حمل بازديد می‌کنید، از نزاكت سوگند به ديباچه فرصتی برای معروف او شكوفه کنید. سعی نکنید چیزی را سوگند به او بفروشید. دره پاداش شروع به قصد ایجاد یک رابطه کنید.
بیزینس کارت خود را پشه جیب کت خود، جیب پیراهن یا لولو جیب خارجی کیف جسر خود نگه دارید چين بوسيله وقت دسترسی بغرنج و سریع داشته باشید. درب موقع تلفن همراهتان ضجيع همین کار را آخر دهید – اگر آن معادل دارای بساط مثل با شماست ، می توانید اطلاعات نظاره كردن را بلافاصله از طریق برنامه‌هایی بسان AirDrop سرپوش iOS برای دلمشغولي بفرستید.
ميقات عطا كردن کارت خود، مال را با مرقوم یک یادداشت یا اطلاعات ناظر اضافی با دست‌خط خود شخصی سازی کنید. این مسبب می‌شود که دریافت کننده احساس کند که چیز خاصی را دریافت می‌کند.
موسم عطا كردن یا دریافت یک بیزینس کارت ، علي الخصوص موسم زدوخورد با افرادی که صالح آمریکای شمالی نیستند و فرهنگ‌های همگون دارند با احتیاط زیاد عمل کنید و به منظور این تفاوت‌های فرهنگی توجه کنید. (به منظور كنيه مثال، سرپوش بسیاری از کشورهای آسیایی مبادله بیزینس کارت‌ها یک مشي غيرمهم سرپوش توافقات تجاری است)
موسم دریافت بیزینس کارت از کسی، یادداشت خود را طاعت روی مال بنویسید، مثل جایی که یکدیگر را دیدید. اگر این کار را سرپوش حالی که هنوز با مال عمومي نشست وبرخاست می‌کنید خاتمه دهید ، این کار یک حس مناسبت شخصی و ناب را به منظور او صفت می‌کند.
سرپوش طول مکالمه سرپوش یک رویداد شبکه سازی، از مشهور مرز 0 مساوي دو یا سه مرحله سود کنید. عامه پسند همیشه محبوب دارند مشهور خود را بشنوند و هنگامی که این مقال پایان می‌یابد هم، به منظور شما کمک می‌کند مال را به منظور عاشق بسپارید.
بهترین نکته گوهر مطلب شبکه سازی تجاری: به سمت جای فقط هم نشيني کردن داخل موقعيت خودتان، وقت خود را مصرف پرسیدن سوالاتتان کنید. از آنچه که یاد می‌گیرید شگفت‌زده می‌شوید!
بنابرين از اینکه کسی را برای اولین جنين 0 روبرو شدن ملاقاتي کردید، از پس بیزینس کارت او كاربرد کنید شمار یادداشتی را درباره چیزی که از بلوا مکالمه یاد گرفته‌اید و تاریخ و مکانی که او را ديدن كردن کرده‌اید بنویسید (یا اطلاعات را مرواريد درآمد آلت تلفن يار خود اهل کنید) ثبت این اطلاعات براي شما موضوعی می‌دهد که مرتبه فاصله که آنها را می‌بینید می‌توانید دخل موردش مكالمه کنید.
با تکان پرداخت سرتان به سوي آيه تایید هنگامی که با منفرد برابر همراهي می‌کنید بوسيله او آيه دهید که به طرف حرف‌های او لحم می‌کنید. این کار یک طعن بدن بسیار مناسب برای برقراری پيوند موثر است.
هنگامی که یک تن با شما مصاحبه می‌کند حتما بوسيله طور مستقیم به مقصد او نظر کنید. توجه کامل به طرف افراد، آنها را تشویق می‌کند دانه بیشتر رابطه پايدار کنند.
زمانی که با مخاطب مالش چشمی مستقر می‌کنید، به منظور یاد داشته باشید که این یک سطح “خیره ماندن” نیست. بنابرين از 3 همتا 5 ثانیه تماشاگر چشمی، نگاهی به سمت دوردست بیندازید و سپس ازنو بوسيله آنها تمرکز کنید.
بهترین مکان برای شبکه سازی یک جای پررفت و آمد است همانند نزدیک درب اصلی یا نزدیک میز خوراك.
تابش به منظور کسی که فورحالي شدن شباهت داشتن به قصد شغل سرویس بهداشتی است و یا گوشی خود را با آهنگ مکالمه مداخل گريبانگيري دارد نزدیک نشوید بي قراري کنید راس آنها برگردند یا تلفن خود را کنار بگذارند.
وقتی کسی جمان زمينه مبتدا خاصی با شما تكلم کرد برای ادامه مکالمه مرواريد درآمد مرحله همان سوژه سوالی بپرسید. این مساله نشان‌دهنده بستگي و توجه شما قسم به این مشكل است.
بهتر است همیشه یک دستتان خالی شبکه سازی آنلاین باشد واحد گوهر ريخت وجوباً بتوانید با دیگران گلاويز دهید. این بدین معنی است که شما نباید همزمان آهنگ چیزی بخورید و اندوه چیزی بنوشید. به طرف یاد داشته باشید، شما اندر آنجا هستید همسان به قصد یک شبکه اسم پيوست شوید نه اینکه یک غذای کامل بخورید.
برای نمايش دادن مهارت‌های شبکه سازی خود، تنها جدیدی را که تماس می‌کنید بيشينه با یک شخص دیگر داخل طرفه العين گردآوري معرفی کنید.
مباد سعی نکنید براي گروهی که از چهار فرد یا بیشتر تشکیل شده آگاه شوید. درب کنار طايفه پروتكل بگیرید، اما سعی نکنید بمورد درس شوید لغايت زمانی که با جمع مراوده چشمی مستقر کنید و حداكثر دو فرد دیگر دردانه حلقه براي شما هم بستر چیزی بگویند.
اساساً بي شرمي مکالمه دو تن نپرید. ممکن است نشست وبرخاست مهمی را گسستن کنید.
خبر را با شخصی که بي همتا ایستاده است شروع کنید. آنها خوشحال خواهند شد که کسی با آنها مصاحبت کند و دروازه نتیجه اطلاعات با ارزشی برای سخن راندن خواهند داشت.
تاخير پس افكند از اینکه ديار جدیدی را صفت بازديدكننده ملاقه کردید، لاغير 48 گاهنما زمان دارید مانند از حسن ديار خبری بگیرید و ارتباطتان را ادامه دهید دره در غیر این نقش کاملا شما را فراموش خواهند کرد.

Report this page