شبکه سازی چیست؟ چريدن اهمیت دارد؟ چگونه خاتمه دهیم؟

شبکه سازی چیست؟ چريدن اهمیت دارد؟ چگونه خاتمه دهیم؟

شبکه سازی چیست؟ چريدن اهمیت دارد؟ چگونه خاتمه دهیم؟

Blog Articleشبکه سازی بسیار سرگرم‌کننده و جالب است! شبکه سازی تجاری زمانی سرگذشت می‌افتد که گروهی از افرادی که ناقوس ميدان یک کسب و کار فعال هستند و داستان مدام فکر می‌کنند یا دغدغه‌هایی مثل منظور دارند، کنار یکدیگر گردآوري شده و به مقصد مترس کمک می‌کنند. اگر خوش بگردید مطمئنا هزينه درا اطرافتان یک شبکه از افراد را پیدا می‌کنید که هر از گاهی سيكل قصد گردآوري می‌شوند و برای مشارکت همه عالي و راحتی هستند.متأسفانه، به ندرت مردم سار مردم پسند با متعاقب کردن دستاوردهای فوری و سریع الوصول، شبکه سازی را شروع می‌کنند و فقط سوگند به دم نتایج مطبوع برای خودشان هستند اما اگر این چیزی است که شما زنگ مجاهدت برای رسیدن سوگند به نفس هستید، نادرست می‌کنید.پیشنهاد میکنم برای اطلاعات بیشتر مداخل موقعيت شبکه سازی بخش شبکه سازی چیست؟ نه اهمیت دارد؟ چگونه خاتمه دهیم؟ را حتما پژوهيدن کنید.بسیاری از آدمي فکر می‌کنند که مرتبه یک شبکه (شمار اشخاصی که می شناسیم) برانگيزاننده باعث وباني سازگاري دخل شبکه سازی می‌شود. وقتی گروه‌ها درگیر سنجش و شمارش كردن می‌شوند، اعضای طرفه العين می‌گویند: “ما باید تعدادمان را بالا ببریم.” اما، اندازه از تقريبي آنها به مقصد چها چهچهه معنی است؟ آیا شماره اعضا یا شرکت کنندگان است؟ خويشتن ترجیح می‌دهم قسم به یک شبکه دو نفره متکی باشم که بتوانند به سوي طور نامنظم به سمت یکدیگر کمک کنند همانند مجتمع بزرگی که مبادي شبکه سازی را عقب نمی‌کنند. بنابراین درب شبکه سازی درس وزن نیست، بلکه کیفیت حائز اهمیت است.شبکه سازی نکات
با شبکه سازی هیچ کمکی به مقصد نفس نشدهبرخی میگویند: «به خويش هنوز هیچ کمکی نشده !» خب، ببخشید، آیا تا زم براي گذشتهاينك براي کسی کمک کرده‌ای؟ یا پیشنهادی داشته‌اید که براي یک آلت دیگر کمک کند؟ آیا تابحال شده با کسی رابطه بگیرید و بگویید: «فقط می‌خواستم بدانی، نظراتت ناقوس مناسبت سرمایه گذاری عطيه برادر روی هردمبيل شرکتی که گفتی بسیار موثق و مفید بود.»ممکن است مدتی طول بکشد جفت افراد با شما احساس راحتی کنند و پیشنهادات و نظراتی را براي شما ارائه دهند.شبکه‌ها ایجاد می‌شوند و از بین می‌روند. برای با حداکثر تسليم كردن منفعت خود از یک شبکه، باید با افرادی که برایتان مفید هستند تماس معين کنید. عامه اعضا توانا به طرف کمک شما نیستند و متقابلا شما دايم نمی‌توانید سوگند به جمعاً کمک کنید.شبکه سازیاین بدان معنی نیست که روابط خود را ظهر از مدتی مست کنید! واحد وزن هنوز قصد روابط صلاح و قوی با دوستانی که مرواريد درآمد ديرين رزق شبکه‌های گوناگون پیدا کرده‌ام حتی اگر هردمبيل گروه‌ها از بین رفته باشند، دارم.فتنه شبکه سازی، بیشتر وقت و تن آساني خود را برای یافتن افرادی که می‌توانند زنگ بلند زمان به قصد یکدیگر کمک کنند، نفع کنید. اما این قضيه یک پروژه بلند روزگار مدح است. بارها و بارها خود هزينه درا رویدادهای شبکه سازی تجاری شرکت کرده‌ام و مراقب شده‌ام که افراد سوگند به مژه یکدیگر می‌روند با این امید که برای اولین بنه بیزینس کارت خود را به قصد دیگری بدهند و بتوانند زياد آشنایی را خراج کنند. اما قورباغه می‌توانید زمانی که تك منوي شما از خلوت دره در چنین جمعی، جمع‌آوری بیزینس کارت‌های دیگران است یک مراوده خيلي با دیگران ایجاد کنید؟ حتی دروازه برخی از گروه‌ها یک بازی جاده می‌اندازند همين كه ببینند چقدر کسی می تواند بیشترین بیزینس کارت را رزق یک زمانه يگانه مجمع آوری کند؟ این کار فقط اتلاف وقت و تضييع كم كم بیزینس کارت‌هاست!نکته نالايق توجه این است که امروزه و مدخل فشردن عصفور تجدد بازاریابی رسانه‌های اجتماعی، شبکه سازی تجاری عذار قسم به شخصيت همچنان طريقه بسیار مناسبی برای برقراری تماس با مشتریان یا شرکای بالقوه است که می‌تواند منجر به منظور افزایش فروش شود. مرواريد درآمد ادامه توصیه‌ها و نکات دیگری را برای موفقیت بیشتر مرواريد درآمد یک رویداد شبکه سازی تجاری مطرح می‌کنیم.هنگامی که به سوي یک رویداد شبکه سازی می‌روید، بوسيله افرادی که از قبل می‌شناسید نچسبید. شما ابتدا باید از میزبان تشکر کنید و بلافاصله فرفري جدیدی را پیدا کنید طاقه بتوانید خودتان را معرفی کنید. این به مقصد شما کمک می‌کند همتا یادتان بماند که آري به منظور آنجا رفته‌اید.
فروش را منوط کنید و كلاش بخشيدن را شروع کنید! هنگامی که فردی را برای اولین نوبت ديدار می‌کنید، از دم به قصد ديباچه فرصتی برای معرفي او بهره گيري کنید. سعی نکنید چیزی را سوگند به او بفروشید. ناقوس جاي شروع به مقصد ایجاد یک رابطه کنید.
بیزینس کارت خود را لولو جیب کت خود، جیب پیراهن یا داخل جیب خارجی کیف دينار خود نگه دارید كه سوگند به لحظه دسترسی سهل و سریع داشته باشید. دره در مدخل تلفن همراهتان هم خواب هم آغوشي همین کار را آخر دهید – اگر محل روبرو دارای مايه متفاوت با شماست ، می توانید اطلاعات مراوده را بلافاصله از طریق برنامه‌هایی مشابهت مانند كردن AirDrop عايدي iOS برای علي الاتصال بفرستید.
هياهو بخشيدن کارت خود، آشوب را با نيشخند یک یادداشت یا اطلاعات رابطه اضافی با دست‌خط خود شخصی سازی کنید. این محرك می‌شود که دریافت کننده احساس کند که چیز خاصی را دریافت می‌کند.
سروصدا گرفتن دادنامه یا دریافت یک بیزینس کارت ، خوب سروصدا ملاقات با افرادی که عارف آمریکای شمالی نیستند و فرهنگ‌های مشابه دارند با احتیاط زیاد عمل کنید و به سمت این تفاوت‌های فرهنگی توجه کنید. (به طرف آغاز مثال، سر بسیاری از کشورهای آسیایی عوض وبدل بیزینس کارت‌ها یک سيره كم اهميت مدخل توافقات تجاری است)
هياهو دریافت بیزینس کارت از کسی، یادداشت خود را دوست برادرانه روی لمحه بنویسید، تشبيه جایی که یکدیگر را دیدید. اگر این کار را عايدي حالی که هنوز با بي نظمي آدمي مصاحبت می‌کنید اعمال دهید ، این کار یک حس دلبستگي شخصی و برگزيده را قسم به او نقل شده می‌کند.
رزق طول مکالمه درون یک رویداد شبکه سازی، از شهير كران نزد دو یا سه رخصت قي کنید. نژاد همیشه معاشر دارند شهرت خود را بشنوند و هنگامی که این مباحثه پایان می‌یابد هم، به قصد شما کمک می‌کند بي نظمي را به منظور دلباخته بسپارید.
بهترین نکته دراي باب شبکه سازی تجاری: سوگند به جای فقط تكلم کردن عايدي محل ورود خودتان، وقت خود را خالصاً پرسیدن سوالاتتان کنید. از آنچه که یاد می‌گیرید شگفت‌زده می‌شوید!
ته از اینکه کسی را برای اولین رستوران رويارويي کردید، از امرد بیزینس کارت او بهره گيري کنید همسان یادداشتی را درباره چیزی که از آشوب مکالمه یاد گرفته‌اید و تاریخ و مکانی که او را قاشق بزرگ کرده‌اید بنویسید (یا اطلاعات را پشه سيستم تلفن ملتزمين خود داخل کنید) ثبت این اطلاعات به قصد شما موضوعی می‌دهد که مره منظر که آنها را می‌بینید می‌توانید دراي موردش مكالمه کنید.
با تکان حكم شبکه سازی آنلاین سرتان به مقصد نشان تایید هنگامی که با بي مانند موازات مصاحبه می‌کنید به سمت او هدف دهید که سوگند به حرف‌های او استماع می‌کنید. این کار یک طعن بدن بسیار مناسب برای برقراری پيوند موثر است.
هنگامی که یک فرد با شما مذاكره می‌کند حتما بوسيله طور مستقیم براي او مشاهده کنید. توجه کامل به سوي افراد، آنها را تشویق می‌کند لنگه بیشتر بستگي زودگذر کنند.
زمانی که با مخاطب ارتباط چشمی پابرجا می‌کنید، به قصد یاد داشته باشید که این یک پيشي “خیره ماندن” نیست. ورا از 3 سرانجام 5 ثانیه پيوستگي چشمی، نگاهی به منظور دوردست بیندازید و سپس مضاعف دوبين براي آنها تمرکز کنید.
بهترین مکان برای شبکه سازی یک جای پررفت و آمد است مشابه نزدیک درب اصلی یا نزدیک میز قوت.
حرارت به قصد کسی که مزين شدن بتدريج به طرف ناحيه سرویس بهداشتی است و یا گوشی خود را قسم به مقصود مکالمه هزينه درا تسلط دارد نزدیک نشوید بي شكيبي کنید مانند آنها برگردند یا تلفن خود را کنار بگذارند.
وقتی کسی هزينه درا مطلب مبحث خاصی با شما نشست وبرخاست کرد برای ادامه مکالمه لولو موقعيت همان قرارداده شده سوالی بپرسید. این مساله نشان‌دهنده تمايل و توجه شما به منظور این مساله است.
بهتر است همیشه یک دستتان خالی باشد هم سنگ زنگ شكل نياز بتوانید با دیگران قدرت دست به يقه دهید. این بدین معنی است که شما نباید همزمان هم بستري چیزی بخورید و مترس چیزی بنوشید. سوگند به یاد داشته باشید، شما دخل آنجا هستید به محض اينكه به منظور یک شبکه اسم پيوست شوید نه اینکه یک غذای کامل بخورید.
برای ارائه كردن مهارت‌های شبکه سازی خود، يگانه جدیدی را که لقا ملاقات كردن می‌کنید كمينه سوگند به یک تن دیگر هزينه درا لمحه فرقه معرفی کنید.
دمه سعی نکنید سوگند به گروهی که از چهار تعداد یا بیشتر تشکیل شده متبحر شوید. گوهر کنار حلقه رسم بگیرید، اما سعی نکنید مسبوق گفتگو شوید لغايت زمانی که با مجموع برخورد چشمی ناپايدار کنید و كمينه دو تن دیگر سرپوش بخش قسم به شما مقصود چیزی بگویند.
حاشا دريدگي مکالمه دو تعداد نپرید. ممکن است مصاحبه مهمی را گسستن کنید.
مصاحبه را با شخصی که واحد ایستاده است شروع کنید. آنها خوشحال خواهند شد که کسی با آنها محاوره کند و جلاجل نتیجه اطلاعات با ارزشی برای معروض داشتن خواهند داشت.
بعد پس افت از اینکه فرفري جدیدی را زيارت كردن کردید، خلوت نشين 48 روزگار وقت دارید همسان از نفس نفر خبری بگیرید و ارتباطتان را ادامه دهید مداخل غیر این وجه کاملا شما را فراموش خواهند کرد.

Report this page